TRIẾT LÝ KINH DOANH

Ngay từ những ngày đầu thành lập, KINGSON đã xác định con đường phát triển của mình dựa trên sự hợp tác vững mạnh, dài lâu và bền vững, cộng với trí tuệ của bộ máy điều hành là nền tảng của hệ thống. Đây là những yếu tố cốt lõi để KINGSON mở rộng phát triển để trở thành tập đoàn hùng mạnh trong tương lai.

  • TẦM NHÌN

Trở thành thương hiệu hàng đầu VIỆT NAM và khu vực về sản phẩm sơn & hóa chất chống thấm trong xây dựng.

  • SỨ MỆNH

Không ngừng sáng tạo để tìm ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất nhằm thỏa mãn nhu cầu cao nhất của khách hàng.

Cung cấp các giải pháp sơn & chống thấm hiệu quả nhất,từ đó hướng đến “ Bền Vững Mọi Công Trình “.

  • GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Liêm chính,trung thực,bình đẳng.

- Tôn trọng bản thân,đồng nghiệp,đối tác.

- Công bằng với nhân viên,khách hàng,nhà cung ứng.

- Đạo đức trong kinh doanh.

- Hợp tác - phát triển bền vững.

- Tuân thủ qui định pháp luật - Bảo vệ môi trường.

sitemap
KINGGROUP.ASIA © 2015
 Tổng số: 44770
Đang Trực Tuyến: 1

BACK TO TOP